top of page

Fraktinformasjon

Levering og forsinkelse


Produktene vil bli levert til stedet og til det tidspunktet som er angitt på din ordrebekreftelse, normalt 3-5 uker fra bestilling. Dette gjelder ikke i ferier. Forsinket levering gir ikke rett til å heve kjøpet eller kreve rabatt. Hvis varer blir forsinket, vil vi informere deg om nye leveringsdatoer.

 

Byggje AS tar det fulle ansvaret for produktene inntil du har mottatt og signert for varene.
Alle forsendelser i Norge er med Postnord med gjeldende takster.


Undersøkelse av produkter


Etter at du har mottatt produktene, må du, så snart du har mulighet, sjekke om leveransen er i henhold til ordrebekreftelsen, eller om produktene har blitt skadet under transport eller andre feil eller mangler. Skader på emballasjen skal meddeles fraktselskapet ved mottak av varen. En følgeseddel er alltid vedlagt pakken.

Dine rettigheter i tilfelle mangler


Dersom produktene er feil eller mangler, har du rett til å kreve utbedring av mangelen, erstatning eller heving av kjøpet. Melding om feil eller mangler ved produkter skal skje skriftlig til oss. Dette må gjøres innen rimelig tid etter at du oppdaget feilen eller mangelen. Du har alltid minst to måneders garantitid. Vi anbefaler at reklamasjonen sendes oss skriftlig sammen med bilder av feilen.

Kontakt oss via mail: post@byggje.com

Ved gjenvinning av produkter kan de returneres personlig eller gjennom oss og vårt fraktselskap til vår fabrikk i:

Vennligst legg ved faktura / følgeseddel i returforsendelsen. Returfraktkostnaden ved feil eller skade på produktet dekkes av Byggje AS. Retur av produktet må først godkjennes av oss. Vi vil bekrefte mottak av alle klager. Vi vil også bekrefte mottak av varer som returneres til oss for inspeksjon eller reparasjon.

Reklamasjonsretten gjelder i to år etter at du kjøpte produktet. Retten til å kreve tilbake produktet kommer i tillegg til angreretten ved kjøp. Se Kjøpsloven .

Angrerett


Dersom du mot alle odds angrer på et kjøp hos oss, gjelder Angrerettloven  . Det gir deg rett til å angre på kjøpet ditt hos oss. Angrerett gjelder for varer og tjenester kjøpt over internett. Angrerett sier at du må gi oss skriftlig varsel innen 14 dager etter at du har mottatt leveransen. Med ordrebekreftelsen (e-post) følger angreskjema (pdf-vedlegg) som skal brukes ved angrerett.

Det returnerte produktet må være ubrukt i originalemballasjen. Produktet skal ikke brukes eller skades. Returskjema skal fylles ut og vedlegges varene. Alle produkter må returneres til oss innen rimelig tid. Returen må betales av deg. Vi kan hjelpe med å få kostnadene for returfrakt. Tilbakebetaling av kjøpet vil skje så snart vi har behandlet din retur og produktene er returnert til oss. Normalt vil dette ta 7-14 dager fra mottak av den returnerte varen.

Force Majeur


Dersom vi av en eller annen grunn ikke skulle være i stand til å levere eller foreta en erstatning, eller dersom en leveranse skulle være urimelig tyngende på grunn av arbeidskonflikt eller andre omstendigheter, kan partene ikke bestemme over det som brann, krig, mobilisering eller uforutsett militæranrop av lignende omfang, rekvisisjon, inndragning, valutarestriksjoner, opprør og sivil bråk, mangel på transport, generell mangel på materialer, reduksjon i kraftforsyning og mangler og andre forsinkelser i leveranser fra leverandører eller produsenter som følge av slike forhold beskrevet i denne paragrafen er vi fritatt for alt annet ansvar enn i tilfeller av klager, og krediterer det den defekte varen knyttet til kjøpet.

bottom of page